TTLV: Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp lữ hành nội địa tại Hà Nội

Thứ hai - 19/09/2022 10:37
1. Họ và tên học viên: Mai Văn Trọng      2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 25/12/1997
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày: 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  
7. Tên đề tài luận văn: “Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp lữ hành nội địa tại Hà Nội”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                      9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trịnh Lê Anh - Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã tổng quan và hệ thống hoá kiến thức về chuyển đổi số, các tác động của chuyển đổi số tới doanh nghiệp nói chung và tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp nói riêng thông qua nghiên cứu đối tượng các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa trên địa bàn Hà Nội. Chuyển đổi số là một lĩnh vực nghiên cứu mới, đề tài này đã tổng hợp các tri thức trên thế giới và trong nước để nhằm mục đích hệ thống cơ sở lý luận về chuyển đổi số, từ đó áp dụng vào nghiên cứu để mô tả tác động của chuyển đổi số đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại Hà Nội nhằm xác định sự ảnh hưởng của chuyển đổi số đối với kết quả hoạt động của nhóm doanh nghiệp này. Từ việc hệ thống hoá cơ sở lý luận, đề tài xây dựng được 10 yếu tố tác động của chuyển đổi số với doanh nghiệp, kết hợp với thang đo về kết quả hoạt động để tiến hành khảo sát và mô tả được các tác động của chuyển đổi số tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa trên địa bàn Hà Nội. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất và gợi mở một số giải pháp nâng cao hiệu chuyển đổi số tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa tại Hà Nội.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch cũng như cho các doanh nghiệp du lịch nói chung, doanh nghiệp lữ hành nói riêng để hiểu rõ và nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển đổi số.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu tác động của chuyển đổi số tới hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:
14.1. Chuyển đổi số của doanh nghiệp lữ hành Hà Nội trong thời kỳ Covid-19. Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Hướng đi mới cho du lịch Việt Nam hậu Covid-19, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2021, tr.394.
 
 
 
INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS
1. Student's first and last name: Mai Van Trong              2. Gender: Male
3. Date of birth: 25/12/1997
4. Place of birth: Nam Dinh
5. Student Recognition Decision No: 2168/QD-XHNV date: 19/11/2020 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process: 
7. Dissertation topic title: “Impact of digital transformation to firm performance of domestic travel agency in Ha Noi”.
8. Specialization: Tourism;                                                 9. Code: 8810101.01
10. Scientific instructor: PhD. Trinh Le Anh - Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the results of the dissertation: The dissertation has reviewed and systematized knowledge about digital transformation, the impacts of digital transformation on businesses in general and on the operating results of enterprises in particular through research on domestic travel enterprises in Hanoi. Digital transformation is a new field of research, this topic has synthesized knowledge in the world and in the country for the purpose of a theoretical system of digital transformation, thereby applying it to research to describe the impact of digital transformation on the performance of domestic travel service enterprises in Hanoi. to determine the impact of digital transformation on the performance of this group of businesses. From the systematization of the rationale, the topic has built 10 impact factors of digital transformation on businesses, combined with a scale of operating results to conduct a survey and describe the impacts of digital transformation on the operating results of domestic travel businesses in Hanoi. Based on the research results, the topic proposes and suggests some solutions to improve digital transformation efficiency at domestic travel and tourism service enterprises in Hanoi.
12. Practical applicability: It is a reference for students, trainees and researchers in the field of tourism as well as for tourism enterprises in general and travel enterprises in particular to understand and improve the efficiency of digital transformation implementation.
13. Further research directions: Research the impact of digital transformation to the operation of tourism companies.
14. Such works published in relation to the dissertation:
14.1. Digital transformation of Hanoi travel enterprises during the Covid-19 period. Proceedings of the National Conference: A New Direction for Vietnam's Tourism After Covid-19, National Economics University Press, 2021, p.394.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây