TTLV: Vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân giai đoạn 2016-2021

Thứ hai - 19/09/2022 11:01
1. Họ và tên học viên: Đinh Bích Ngọc     2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 23/07/1980
4. Nơi sinh: TP Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân giai đoạn 2016-2021.
8. Chuyên ngành: Báo chí học;      Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS Đinh Văn Hường
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở khung lý thuyết, luận văn đã khảo sát, nghiên cứu thực trạng vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân; đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác này trong thời gian tới. Luận văn góp phần khẳng định vai trò hết sức quan trọng của hệ thống báo chí nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng trong đời sống chính trị - xã hội, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Những luận điểm mà luận văn đưa ra nhằm phân tích rõ thêm về hoạt động của báo chí trong việc góp phần ngăn chặn và từng bước kiềm chế tham nhũng, tiêu cực; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn là công trình khoa học có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên đang giảng dạy những nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các trường đại học, nhất là những trường có các viện, khoa về báo chí, từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, luận văn còn có thể hỗ trợ các đơn vị báo chí nói chung và cơ quan Báo Nhân Dân nói riêng tìm ra những định hướng cũng như giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Bich Ngoc Dinh............................ 2. Sex: Female
3. Date of birth: 07/23/1980................................ 4. Place of birth: Nam Dinh City
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV      Dated: 12/24/2020
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: The propaganda for the cause work of anti-corruption and negative on Nhan Dan Newspaper for the period 2016-2021.
8. Major: Journalism............................................ 9. Code: 8320101.01
10. Supervisors: Associate Professor, Doctor Dinh Van Huong
11. Summary of the results of the thesis: On the basis of the theoretical framework, the thesis has surveyed and studied the current situation of anti-corruption and negative issues in publications of Nhan Dan Newspaper; evaluate successes, limitations and causes; then propose solutions and recommendations to further improve the quality of this work in the future. The thesis contributes to affirming the very important role of the press system in general and Nhan Dan Newspaper in particular in socio-political life, especially in the work of preventing and combating corruption and negativity. The thesis makes to analyze more clearly about the activities of the press in contributing to preventing and gradually curbing corruption and negativity; contributing to maintaining political stability, socio-economic development, strengthening people's confidence in the Party and State.
12. Applicability in practice: The thesis is a scientific work that can serve as a reference for researchers and lecturers who are teaching content related to the work of anti-corruption and negative in universities, especially those with journalism institutes and departments, from central to local levels. Besides, the thesis can also support press units in general and Nhan Dan Newspaper in particular to find orientations as well as solutions to improve the quality of propaganda, anti-corruption and negative.
13. Further research directionsy: None
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây