TTLV: Quản lý Nhà nước về báo chí quân đội Việt Nam hiện nay

Thứ ba - 27/09/2022 11:17
1. Họ và tên học viên: Trần Hùng Anh     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/5/1991
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV-ĐT; Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quản lý Nhà nước về báo chí quân đội Việt Nam hiện nay
8. Chuyên ngành: Quản trị báo chí truyền thông; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Văn Hà, Viện Đào tạo BCTT, Trường ĐHKHXH&NV
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn phân tích thực trạng hoạt động quản lý nhà nước đối với báo chí quân đội hiện nay, đánh giá thành công, hạn chế. Cùng với đó phân tích những thách thức từ đó bàn giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về báo chí quân đội ở nước ta hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ những phân tích các vấn đề trong hoạt động quản lý nhà nước về báo chí quân đội hiện nay cùng với những giải pháp đưa ra trong luận văn. Các cơ quan quản lý báo chí trong quân đội sẽ thấy được thực trạng từ đó có những định hướng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước và năng lực chuyên môn của đội ngũ báo chí quân đội.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
      INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Tran Hung Anh                                   2. Sex: Male
3. Date of birth: 20/5/1991                                      4. Place of birth: Thai Binh
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV-ĐT;  Dated 24/12/2020 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: State management of Vietnam's military press currently
8. Major: Jounalism and Communication Management    9. Code: Pilot
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Vu Van Ha, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
11. Summary of  the results of the dissertation: On the basis of systematization of theoretical issues related to the topic, the thesis analyzes thestate management of the current military press, assessing the success and limitations. Along with that, analyze the challenges from which todiscuss solutions to improve the capacity of state management of military journalism in our country today.
12. Practical applicability : From the analysis of problems in the current state management of the military press along with the solutions given in the dissertation. Press management agencies in the military will see the situation from which there are orientations and solutions to improve the state management capacity and professional capacity of the military press team.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây