TTLV: Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

Thứ tư - 21/09/2022 21:18
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Dương                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 04/8/1982
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Quản trị báo chí truyền thông ; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Viện Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã phân tích và nêu được tầm quan trọng của báo chí dữ liệu trong giai đoạn hiện nay, khẳng định báo chí dữ liệu là tương lai phát triển của các tờ báo điện tử hiện đại không chỉ ở trong nước mà còn ở quốc tế. Tiếp đó, luận văn đã khảo sát và đánh giá thực trạng vấn đề tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu trên 3 báo điện tử là Dân trí, Zingnews và Vietnamplus. Từ kết quả khảo sát này, luận văn đã chỉ ra được những thành công, nguyên nhân thành công; hạn chế, nguyên nhân hạn chế của quá trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu ở 3 tờ báo trên.
Ngoài ra, luận văn cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quá trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu ở 3 tờ báo trên nói riêng và báo điện tử ở Việt Nam nói chung.
Cụ thể, các tòa soạn cần đầu tư thêm về mặt công nghệ, kỹ thuật; đào tạo thêm, tuyển dụng những nhân sự có trình độ chuyên môn cao về báo chí dữ liệu; nâng cao kỹ năng tìm kiếm nguồn dữ liệu cho các nhà báo và tuân thủ đầy đủ các bước trong việc tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu; Có cơ chế chấm nhuận bút xứng đáng cho các sản phẩm báo chí dữ liệu để khuyến khích, tạo động lực cho các nhân sự trong cơ quan tham gia nhiệt tình vào công việc sản xuất báo chí dữ liệu.
Từ luận văn này, các tòa soạn báo điện tử có thể tham khảo để làm tốt hơn cho khâu tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Góp phần nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí dữ liệu trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Công trình nghiên cứu “Ba yếu tố chính tạo nên tác phẩm báo chí dữ liệu” đã được đăng tải trên Tạp chí Người làm báo, trang 47, số ra 458 – tháng 4/2022.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Student name: Nguyen Van Duong          2. Gender: Male
3. Date of birth: 04/08/1982                     4.Place of birth: Hai Duong
5. Student admitted decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV on 24th of Dec 2020 from the Principal of University of Social Sciences and Humanities
6. Changes during training course: No
7. Thesis subject: Conducting the publication of data journalism on online newspapers in Vietnam today
8. Major: Management of Journalism and Communication; Code: Pilot
9. Supervisors: Associate Professor, Dr Nguyen Thanh Loi, Hanoimoi Newspaper.
10. MASTER THESIS SUMMARY
The thesis has analyzed and stated the importance of data journalism in the current period, affirming that data journalism is the future development of modern online newspapers, not only in Vietnam but also in the world. Next, the thesis has surveyed and evaluated the real situation of data journalism publication on three online newspapers, namely Dan Tri, Zingnews and Vietnamplus. From the results of this survey, the thesis has pointed out the successes, the causes of successes; Limitations, the causes of limitations of data journalism publication procedure on the above three online newspapers.
In addition, the thesis also offered some solutions to improve the quality of data journalism publication for the above three newspapers in particular and for others in general.
Specifically, the published offices need to invest more in technology and techniques; focus more on training and recruit highly qualified person on data journalism; improve data sourcing skills for journalists and fully comply the steps of data journalism publication. The published offices should build a clear frame of royalties to evaluate data journalism works worthily, encourage journalists to be more enthusiastic in data journalism publication.
From this thesis, the online newspaper offices can refer to do better in data journalism publication in Vietnam today.
11. Practical applicability: Contributing to improve the quality of data journalism publication in Vietnam today.
12. The next researches: no
13. Published works related to this thesis: The researching work "Three main factors that make a data journalism work" was published in Journalist Magazine, page 47, issue 458 – May April 2022.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây