TTLV: Xây dựng khung chính sách thúc đẩy khai thác sáng chế trong doanh nghiệp (nghiên cứu trường hợp thành phố Hải Phòng)

Thứ hai - 19/09/2022 21:40
1. Họ và tên học viên: PHẠM DANH CƯỜNG               2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/6/1982
4. Nơi sinh: Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV ngày: 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn:
Xây dựng khung chính sách thúc đẩy khai thác sáng chế trong doanh nghiệp (nghiên cứu trường hợp thành phố Hải Phòng)
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Xuyên – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận về chính sách thúc đẩy khai thác sáng chế; phân tích, đánh giá thực trạng khai thác sáng chế, chính sách khai thác sáng chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, làm rõ những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong chính sách thúc đẩy khai thác các sáng chế của thành phố Hải Phòng. Luận án đã đề xuất khung chính sách thúc đẩy khai thác sáng chế, bao gồm: Hoàn thiện môi trường pháp lý cho việc khai thác sáng chế; chính sách hỗ trợ trực tiếp; chính sách hỗ trợ khai thác thông tin sáng chế; chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng; chính sách thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
Với những kết quả trên, đề tài luận án đã thể hiện được ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn, bao gồm: phân tích thực trạng khai thác sáng chế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Từ đó, đề xuất khung chính sách thúc đẩy việc khai thác sáng chế trong doanh nghiệp.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chính sách thúc đẩy hình thành tổ chức định giá sáng chế góp phần phát triển thị trường khai thác sáng chế.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
- Đề án: Phát triển hoạt động Sở hữu công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (năm 2012).
- Đề án: Tổ chức các Cuộc thi sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng (năm 2014).
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: PHAM DANH CƯỜNG            2. Sex: male
3. Date of birth: 13/6/1982                                  4. Place of  birth: Minh Duc Town, Thuy Nguyen District, Hai Phong City.
5. Admission decision number: .........................  Dated .........................................................  University of Social Sciences and Humanities
6. Changes in academic process: None
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Developing the policy framework to promote the application of inventions in enterprises (case study of Hai Phong city)
8. Major: Science and technology management
 9. Code: 8340412.01
10. Supervisors: Ph.D. Nguyen Huu Xuyen
11. Summary of the findings of the thesis:
On the basis of research on the theoretical of policies to promote the exploitation of inventions; analyzing and evaluating the current status of patent exploitation, patent exploitation policies in enterprises in Hai Phong city, clarifing existing problems and its causes in the promotion policy. Enhancing the exploitation of inventions of Hai Phong city. This thesis has proposed a policy framework to promote the exploitation of inventions, including: Completing the legal institution for the exploitation of inventions; direct support policy; policies to support the exploitation of patent information; policies to support human resource development; preferential policies on tax and credit; policies to promote linkages and cooperation in the development of science and technology markets.
With the above results, this thesis has shown the academic and practical significance, such as: analyzing the current state of patent exploitation in enterprises in Hai Phong city. Therefore, it proposes a policy to promote the exploitation of inventions in enterprises.
12. Practical applicability, if any: .....................
13. Further research directions, if any: Policy to promote the creation of a patent valuation organization for the development of the field of light mode exploitation.
14. Thesis-related publications:
- Developing industrial property activities in Hai Phong city until 2020 (2012)
- Organizing contests on creativity, promotion of ideas and technical improvement in Hai Phong city (2014)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây