TTLV: Quản trị hình ảnh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên báo điện tử

Thứ năm - 22/09/2022 21:37
1. Họ và tên học viên: Trần Thu Trang                              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/02/2997
4. Nơi sinh: Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ – XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Quản trị hình ảnh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên báo điện tử
8. Chuyên ngành: Quản trị Báo chí Truyền thông;                     Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thu Hà, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có):
Luận văn nghiên cứu đề tài: “Quản trị hình ảnh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên báo điện tử” đã tiến hành khảo sát ba tờ báo điện tử tiêu biểu: Dân trí, Tien Phong Online và VnExpress dưới góc nhìn quản lý truyền thông. Luận văn đã giải quyết đầy đủ các nhiệm vụ nghiên cứu sau:
            Một là, tìm hiểu về việc quản trị hình ảnh trên báo điện tử, qua đó khái quát, hệ thống hoá những vấn đề liên quan đến quản trị hình ảnh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.
            Hai là, tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích đánh giá thực trạng, thành công, hạn chế của việc quản trị hình ảnh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay, thông qua khảo sát ba tờ báo mạng điện tử phổ biến là Dân trí, Tien Phong Online và VnExpress.
            Ba là, đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị hình ảnh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nói chung và trên ba báo điện tử diện khảo sát nói riêng.
            Trong thời đại bùng nổ Internet hiện nay, quản trị hình ảnh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trên báo điện tử hiện nay là một vấn đề mới mẻ và hấp dẫn. Luận văn này nghiên cứu một cách cụ thể, khách quan về quản trị hình ảnh nhà trường trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay dưới cả hai khía cạnh thành công và hạn chế với các nội dung khảo sát, phân tích cụ thể. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu các giải pháp đối đổi mới nội dung truyền thông về quản trị thương hiệu ở các đơn vị giáo dục đào tạo hiện nay, cũng như qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, trình độ và năng lực của đội ngũ quản trị truyền thông tại các trường đại học, các biên tập viên công tác tại các tòa soạn báo điện tử.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Tran Thu Trang                             2. Sex: Female
3. Date of birth: 25/02/199                                  4. Place of birth: Hung Yen Province
5. Admission decision number: 2705/QĐ – XHNV          Dated 24/12/2020
6. Changes in academic process: .............................................................................................
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Image management of Hanoi University of Science and Technology on E-newspaper
8. Major: Journalism and Media Management      9. Code: Pilot
10. Supervisors: Dr. Le Thu Ha, Academy of Journalism and Communication
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
The thesis research topic: " Image management of Hanoi University of Science and Technology on E-newspaper" conducted a survey of three typical E-newspapers: Dan Tri, Tien Phong Online and VnExpress from a media management perspective. The thesis has fully solved the following research tasks:
Firstly, learning about image management in E-newspapers, and then generalizing and systematizing issues related to image management of Hanoi University of Science and Technology on E-newspapers in Vietnam today.
Secondly, conducting surveys, statistics, analysis and evaluation of the current situation, success, and limitations of the image management of Hanoi University of Science and Technology on E-newspapers in Vietnam today, by surveying three popular E-newspapers which are Dan Tri, Tien Phong Online and VnExpress.
Thirdly, proposing several solutions and recommendations to contribute to improving the efficiency of image management of Hanoi University of Science and Technology in general and on the three mentioned E- newspapers.
In the current era of Internet boom, image management of Hanoi University of Science and Technology on electronic newspapers is new and interesting. This thesis research in a specific and objective way about university’s image management in E-newspapers in Vietnam today under both successful and limited aspects with specific survey and analysis contents. The research results of the thesis can be used as a reference for researching solutions for innovation in communication content on brand management in educational units today, as well as through that contributes to further improving the quality, qualifications, and capacity of the media management team at universities and editors at electronic newsrooms.
12. Practical applicability, if any: ...........................................................................................
13. Further research directions, if any: ..................................................................................
14. Thesis-related publications: ..............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây