TTLV: Hiện tượng chuyển loại tính từ sang danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt (khảo sát trên tư liệu một số bài phát biểu của Donal Trump và bản dịch tiếng Việt)

Thứ năm - 10/11/2022 11:39
1. Họ và tên học viên: Đào Huyền Trang
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/02/1997
4. Nơi sinh: Tp Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Hiện tượng chuyển loại tính từ sang danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt (khảo sát trên tư liệu một số bài phát biểu của Donal Trump và bản dịch tiếng Việt)
8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học;                                                           Mã số: 8229020.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Thuý Hồng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Hiện tượng chuyển loại được xem là một trong những hiện tượng có tính phổ quát của ngôn ngữ. Có thể nói quan niệm này bắt nguồn từ học thuyết của F.de Saussure về bản chất hai mặt của tín hiệu ngôn ngữ. Chuyển loại là một trong những cách hiệu quả nhất tạo từ mới trong tiếng Việt cũng như tiếng Anh, thể hiện một đặc tính quan trọng của ngôn ngữ: tính tiết kiệm.
Bài viết trình bày đặc điểm, các kiểu chuyển loại tính từ sang danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Qua việc khảo sát 130 lời phát biểu trong 10 bài phát biểu của cựu tổng thống Donal Trump, chúng tôi nhận thấy rằng:
Khi sử dụng chuyển loại tính từ sang danh từ, người sử dụng nhằm mục đích khẳng định sự tồn tại của một đặc trưng nào đó, làm cho đặc trưng đó trở nên hữu hình, thuyết phục hơn tạo ra sắc thái trang trọng cho câu nói viết.
Khi danh từ tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt trong các phát biểu đều không có sự biến đổi từ loại nhưng trong danh từ tiếng Việt có sự chuyển loại tính từ sang danh từ, gốc từ là tính từ được kết hợp thêm một yếu tố chuyển loại như “sự, niềm, điều, mối, cái, lòng, việc, nền”
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: việc làm rõ các quan niệm về từ chuyển loại, cho thấy những tương đồng và dị biệt giữa phương thức cấu tạo từ trong tiếng Việt và tiếng Anh sẽ góp phần vào công tác giảng dạy, học tập tiếng Việt và tiếng Anh như một ngoại ngữ.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: chưa có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có
TS. Phạm Thị Thuý Hồng
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Dao Huyen Trang
2. Sex: Female
3. Date of birth: 20/02/1997     
4. Place of birth: Ha Noi city
5. Admission decision number: No 2705/2020/QĐ-XHNV Dated: 24/12/2020 by The Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: The phenomenon of converting adjectives to nouns in English and Vietnamese (a survey on some of Donald Trump's speeches and Vietnamese translations)
8. Major: Linguistics                              Code: 8229020.01
9. Supervisors: Dr. Pham Thi Thuy Hong
10. Summary of the findings of the thesis: Conversion is considered to be one of the universal phenomena of language. It can be said that this concpet originates from the doctrine of F.de Saussure on the two- sided nature of the linguistic signals. The conversion is one of the most effective ways to create new words in Vietnamese as well as English, demonstrating an important characteristic of language: saving characteristics.
The paper presents the characteristics, types of conversion from adjectives to nouns in English and Vietnamese; and compares the similarities and differences of this phenomenon in the two languages.
The thesis presents the characteristics and types of adjectives to nouns in English and Vietnamese. By examining 130 statements in 10 speeches by former president Donald Trump, we found that:
When conversions from adjectives to nouns, the user aims to confirm the existence of a certain feature, making that feature more tangible and convincing to create a convincing formal for written sentences.
When English nouns are translated into Vietnamese in the statements, there is no change of type, but in Vietnamese nouns, there is a change of adjective to noun, the root is the adjective combined with an additional element. change categories such as “sự, niềm, điều, mối, cái, lòng, việc, nền”
11. Practical applicability, if any: Clarifying the concepts of conversions, showing the similarities and differences between the method of word formation in Vietnamese and English will contribute to the teaching and learning of Vietnamese and English. English as a foreign language.
12. Further research directions, if any:
13. Thesis-related publications:
Dr. Pham Thi Thuy Hong

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây