TTLV: Bảo đảm an ninh quốc gia trong không gian mạng của Mỹ (2000-2020)

Thứ năm - 10/11/2022 11:01
1. Họ và tên học viên: Huỳnh Nhân Nghĩa                                             2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 10/04/1996.
4. Nơi sinh: TP. Đà Nẵng.
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Ngày 04/12/2020: Gia hạn thời gian học tập từ 04/12/2020 đến 04/06/2021
Ngày 04/06/2021: Gia hạn thời gian học tập từ 04/06/2021 đến 04/12/2021
Ngày 04/12/2021: Gia hạn thời gian học tập từ 04/12/2021 đến 04/06/2022
Ngày 04/06/2022: Gia hạn thời gian học tập từ 04/06/2022 đến 04/12/2022
7. Tên đề tài luận văn: Bảo đảm an ninh quốc gia trong không gian mạng của Mỹ (2000-2020)
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thị Anh Thư và TS. Ngô Tuấn Thắng, Khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, làm rõ cơ sở lý luận – thực tiễn – pháp lý và tình hình của việc đảm bảo an ninh quốc gia trên không gian mạng của Mỹ.
Thứ hai, phân tích quá trình xây dựng và triển khai chiến lược an ninh mạng của Mỹ trong giai đoạn 2000 đến 2020.
Thứ ba, đưa ra những nhận xét về hoạt động bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng của Mỹ và đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam trong việc hài hòa, cân bằng giữa nhu cầu, lợi ích của việc hợp tác với việc đảm bảo an ninh quốc gia trên không gian mạng.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận văn có giá trị tham khảo trong việc nghiên cứu về hoạt động bảo đảm an ninh mạng của Mỹ.
- Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học của Việt Nam có thể tham khảo nội dung luận văn trong quá trình nghiên cứu, ban hành chính sách, chiến lược, luật cũng như các văn bản liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh quốc gia trong không gian mạng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Hoạt động bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng của Trung Quốc và Việt Nam.
- Nghiên cứu về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong hoạt động bảo đảm an ninh mạng.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Huynh Nhan Nghia....................... 2. Sex: Male..............................................
3. Date of birth: 10/04/1996................................ 4. Place of  birth: Da Nang City.............
5. Admission decision number: 3617/2018/QD-XHNV Dated 04/12/2018.......................
6. Changes in academic process: .............................................................................................
04/12/2020: Extending study period from 04/12/2020 to 04/06/2021
04/06/2021: Extending study period from 04/06/2021 to 04/12/2021
04/12/2021: Extending study period from 04/12/2021 to 04/06/2022
04/06/2022: Extending study period from 04/06/2022 to 04/12/2022
7. Official thesis title: Ensuring the U.S. national security in cyberspace (2000-2020)
8. Major: Foreign Affair     Code: 8310601.01
9. Supervisors: PhD. Vu Thi Anh Thu and PhD. Ngo Tuan Thang, University of Social Sciences and Humanities · Faculty of International Studies.

10. Summary of the findings of the thesis:
            Firstly, the clarification of theoretical - practical - legal approaches and the national security state in U.S. cyberspace.
Second, the analysis of establishment processes and implementation of U.S. cybersecurity strategy in the period between 2000 and 2020.
            Thirdly, the review on U.S.'s National Security Strategy in cyberspace and suggestions for Vietnam in harmonizing and balancing the needs and benefits of cooperation and national security in cyberspace.

11. Practical applicability, if any:
- The thesis could be considered as a reference material in the study of U.S. cybersecurity.
- Other research agencies or Vietnam universities could consult the thesis statement for research and policy-making, strategies, laws as well as documents related to national security strategies in cyberspace.

12. Further research directions, if any:
- Ensuring China’s national security in cyberspace, ensuring Vietnam’s national security in cyberspace.
- Research on bilateral/multilateral cooperation relations between Vietnam and other countries in ensuring cyber security.

12. Thesis-related publications: not available.

                                                                                          

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây