TTLV; Văn hóa liêm chính ở Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Thứ hai - 29/05/2023 03:31
1. Họ và tên học viên:  VŨ THANH HẰNG             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 08/04/1996                                                4. Nơi sinh: Yên Bái
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/2021/QĐ-XHNV, ngày 08/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Văn hóa liêm chính ở Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
8. Chuyên ngành: Triết học                                Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thu Trang
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, phân tích, định hình khái niệm, cấu trúc, vai trò của văn hóa liêm chính và những vấn đề lý luận liên quan đến việc nâng cao văn hóa liêm chính.
Thứ hai, làm rõ thực trạng việc thực hiện và xây dựng văn hóa liêm chính (trong lĩnh vực học thuật) ở Việt Nam hiện nay.
Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa liêm chính (trong lĩnh vực học thuật) ở Việt Nam hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận văn có thể giúp bổ sung một số kiến thức chuyên sâu cho những người nghiên cứu, giảng dạy và học tập triết học Mác - Lênin về văn hóa liêm chính.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Nghiên cứu về văn hóa, văn hóa liêm chính trong các lĩnh vực cụ thể.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):                  
                                                             
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: VU THANH HANG                 2. Sex: Female
3. Date of birth: 08/04/1996                          4. Place of birth: Yen Bai
5. Admission decision number: 1811/2021/QĐ-XHNV, September 08, 2021 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Culture of integrity in Vietnam nowadays: some theoretical and practical issues
8. Major: Philosophy                                  Code: 8229001.01
9. Supervisors: Dr. Pham Thu Trang
10. Summary of the results of the thesis:
Firstly, analyze and shape the concept, structure, role of integrity culture and theoretical issues related to the promotion of integrity culture.
Second, clarify the current status of the implementation and building of a culture of integrity in Vietnam.
Third, propose some solutions to improve the quality of the culture of integrity in Vietnam nowadays.
11. Practical applicability in practice:
     The thesis can help supplement some in-depth knowledge for those who research, teach and study Marxist - Leninist philosophy on culture of integrity.
12. Further research directions (if any): Research on culture, culture of integrity in specific areas.
13. Thesis-related publications (if any):

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây