TTLV: Báo chí Công an nhân dân với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Thứ ba - 23/05/2023 05:22
1. Họ và tên học viên: Phạm Danh Vỵ                  2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:28/06/1993
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số 2705/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian đào tạo 06 tháng (từ 25/12/2022 đến 24/6/2023) theo quyết định số 3542/QĐ-XHNV ngày 28/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Công an nhân dân với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số: 8320101_01_UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Trần Bảo Khánh, Giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn khảo sát, đánh giá thực trạng thông tin xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên báo chí Công an nhân dân và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên báo chí Công an nhân dân.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần cung cấp một số luận cứ làm cơ sở khoa học cho công tác điều hành, lãnh đạo của Cục Truyền thông Công an nhân dân cũng như Ban Giám đốc, Ban Biên tập các đơn vị báo chí và đội ngũ thông tin tuyên truyền vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên báo chí Công an nhân dân. Bên cạnh đó, luận văn cung cấp kết quả khảo sát, đánh giá, giải pháp, kiến nghị cụ thể về đổi mới, nâng cao chất lượng các tác phẩm tuyên truyền vấn đề này trên báo chí Công an nhân dân.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: Pham Danh Vy                             2. Sex: Male
3. Date of birth: 28/06/1993
4. Place of  birth: Thai Binh province
5. Admission decision number: 2705/QD-XHNV; Dated 24/12/2020 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: Extension of the training period for six months (from December 25, 2022 to June 24, 2023) according to Decision No.3542/QD-XHNV dated November 28, 2022 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities.
7. Official thesis title: Press of People's Public Security with the current issue of Party building and rectification
8. Major: Journalism
9. Code: 8320101_01_UD
10. Supervisors: Dr. Tran Bao Khanh, Lecturer at Post and Telecommunications Institute of Technology
11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of research, analysis and clarification of theoretical and practical issues, the thesis surveys and evaluates the current situation of the news about Party building and rectification on the press of People’s Public Security and proposes solutions to improve the quality of information dissemination about Party building and rectification on the press of People’s Public Security.
12. Practical applicability, if any: The research results of the thesis will contribute to providing some arguments as a scientific basis for the management and leadership of the Department of Communication of People's Public Security, the editorial boards of press agencies, and reporters and editors majoring in information dissemination about Party building and rectification. In addition, the thesis provides survey results, evaluation, and specific solutions on renewing and improving the quality of the works about Party building and rectification on the press of People's Public Security.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây