TTLV: Hành vi sử dụng rượu bia của thanh niên thủ đô Viêng Chăn hiện nay

Thứ tư - 19/04/2023 22:28
1. Họ và tên học viên:  Souphasit HEUANGSENG     2. Giới tính   Nam       
3. Ngày sinh: 27  / 10 / 1988                      4. Nơi sinh:    Thủ đô ViêngChăn, Lào     
5. Quyết định công nhận học viên số: 2175 /QĐ-XHNV-ĐT ngày   23 / 11  / 2020  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:               2960/QD-XHNV ngày 11/10/2022          
7. Tên đề tài luận văn: “Hành vi sử dụng rượu bia của thanh niên thủ đô Viêng Chăn hiện nay”.
8. Chuyên ngành:     Xã hội học     ; Mã số:          8310301.01              
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Lan, Khoa Xã hội học, Trường đại học khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
          Luận văn tìm hiểu về thực trạng và hậu quả của hành vi sử dụng rượu bia của thanh niên thủ đô Viêng Chăn (Lào); phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi sử dụng rượu bia của thanh niên thủ đô Viêng Chăn (Lào). Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng văn hóa uống rượu bia và phòng ngừa tệ nạn xã hội liên quan đến rượu bia của thanh niên thủ đô Viêng Chăn (Lào) hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
            Qua nghiên cứu thực tiễn, luận văn của học viên góp phần cung cấp tư liệu một cách có hệ thống về thực trạng hành vi sử dụng rượu bia của thanh niên thủ đô Viêng Chăn (Lào), cung cấp luận cứ khoa học cho nghiên cứu chuyên sâu phục vụ cho việc hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, góp phần xây dựng văn hóa rượu bia và phòng ngừa tình trạng lạm dụng rượu bia của thanh niên thủ đô Viêng Chăn (Lào) trong thời gian tới.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
            Nghiên cứu định lượng các yếu tố tác động tới hành vi sử dụng rượu bia của thanh niên thủ đô Viêng Chăn (Lào).
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: Souphasit HEUANGSENG
2. Sex: Male
3. Date of birth:  27/10/1988                  
4. Place of birth:  Vientiane Capital, Lao PDR
5. Admission decision number:   2175/QĐ-XHNV-ĐT  day   23 / 11 / 2020  by the rector of the University of  Social Science and Humanities, VNU.
6. Changes in academic process:  2960/QD-XHNV day 11/10/2022
7. Official thesis title: "Alcohol using behavior of young adult in Vientiane capital nowadays"
8. Major:        Sociology                               Code:             8310301.01
9. Supervisors: Ph.D. Nguyen Thi Lan; Faculty of Anthropology, University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis:
            The thesis explores the status and consequences of alcohol using behavior of young adult in Vientiane capital (Laos); analyses the factors affecting the alcohol using behavior of young adult in the Vientiane capital (Laos). On that basis, proposing the solutions to build a drinking culture and prevent alcohol-related social evils of young adult in the Vientiane capital (Laos) nowadays.
11. Practical applicability:
            Through practical research, the student's thesis contributes to systematically documenting the status of alcohol using behavior of young adult in the Vientiane capital (Laos), providing scientific evidence for in-depth research in policy making, state management, contributing to building an alcohol culture and preventing alcohol abuse of young adult in the Vientiane capital (Laos) in the coming time.
12. Further research directions:
            Quantitative study of factors affecting alcohol using behavior of young adult in the Vientiane capital (Laos)
13. Publications: None.

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây