TTLV: Phát huy vai trò của Phụ nữ Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ năm - 20/04/2023 00:01
1. Họ và tên học viên: ĐỖ THỊ MINH LUYẾN
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/3/1989
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn học tập, Quyết định số 3542/QĐ-XHNV ngày 28/11/2022 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
7. Tên đề tài luận văn: Phát huy vai trò của Phụ nữ Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
8. Chuyên ngành: Chính trị học                  Mã số: 8310201.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Nguyễn Thị Lan Phương, Trường Đại học Thương Mại.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
          - Làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ và phát huy vai trò của phụ nữ.
          - Phân tích thực trạng phát huy vai trò của phụ nữ Quân đội Nhân dân hiện nay.
          - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ Quân đội Nhân dân hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn là tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, luận văn cũng có thể được tham khảo trong việc phát huy vai trò phụ nữ Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: có thể mở rộng giai đoạn nghiên cứu
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: DO THI MINH LUYEN
2. Sex: Female
3. Date of birth: March 25th, 1989            
4. Place of birth: Ha Noi City
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV, November 19, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: 3542/QĐ-XHNV; November 28, 2022 by the Rectotr of the Univercity of Social Scienes and Humanities, Hanoi National University.
7. Official thesis title: Promoting the role of women in the Vietnam People's Army today according to Ho Chi Minh Thought.
8. Major: Politics.                                                          Code: 8310201.01
9. Scientific supervisor: Dr. Nguyen Thi Lan Phuong, Thuongmai University.
10. Summary of the results of the thesis:
- Analyze and clarify theoretical issues of Ho Chi Minh Thought on the role of women and promote the role of women.
- Analyze the current situation of promoting the role of women in the Viet Nam People's Army today.
- Propose a number of perspectives and solutions to promote the role of women in the Viet Nam People's Army today according to Ho Chi Minh Thought.
11. Practical applicability:
          The results of the thesis research contribute to clarifying the scientific and practical basis in clarifying the need to promote the role of Women in the Viet Nam People's Army according to Ho Chi Minh Thought (Ideology). At the same time, propose solutions to promote the role of Women in the Viet Nam People's Army today according to Ho Chi Minh Thought.
12. Further research directions: can extend the research period
13. Published works related to the thesis: (if any)

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây