TTLV: Nghiên cứu và ứng dụng Internet marketing vào Trung tâm Học liệu – Thư viện trường Đại học Y khoa Vinh

Thứ năm - 20/04/2023 00:03
1. Họ và tên học viên: Trần Thị Như         2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:05/09/1987
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên số:2705/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn từ 12/2022 đến 06/2023
7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu và ứng dụng Internet marketing vào Trung tâm Học liệu – Thư viện trường Đại học Y khoa Vinh.
8. Chuyên ngành: Thông tin – Thư viện               Mã số: 8320201.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Bùi Thanh Thuỷ, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học xã hộ và Nhân văn.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
-  Nghiên cứu và tổng hợp cơ sở lý luận về marketing trực tuyến trong hoạt động thư viện: khái niệm, nội dung, vai trò, những yếu tố tác động và tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động internet marketing thư viện
- Trình bày khái quát đặc điểm, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động internet marketing tại Trung tâm Học liệu – Thư viện trường Đại học Y khoa Vinh.
- Xây dựng các giải pháp internet marketing cho Trung tâm Học liệu – Thư viện trường Đại học Y khoa Vinh
- Thực nghiệm, phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm các giải pháp internet marketing tại Trung tâm Học liệu – Thư viện trường Đại học Y khoa Vinh.
- Đưa ra những đề xuất áp dụng có hiệu quả các giải pháp internet marketing tại Trung tâm Học liệu – Thư viện trường Đại học Y khoa Vinh.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu đạt được góp phần tăng cường hiệu quả ứng internet marketing tại Trung tâm Học liệu – Thư viện trường Đại học Y khoa Vinh.
- Sử dụng kết quả nghiên cứu làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan thông tin – thư viện trong việc ứng dụng internet marketing vào hoạt động của mình.
- Sử dụng kết quả nghiên cứu làm tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành thông tin – thư viện.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Tran Thi Nhu           2. Sex: Female
3. Date of birth: 05/09/1987           4. Place of  birth: Nghe An
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated 30/12/2013 the Headmasters of the University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University.
6. Changes in academic process:  extended from 12/2022 to 06/2023
7. Official thesis title: Internet marketing research and application at Library and Learning Resourse Center – Vinh University of Medicine
8. Major: Information – Library Science        9. Code: 8320201.01
10. Supervisors: Ph.D. Bui Thanh Thuy,  Library and Information science, Hanoi University of Social Sciences and Humanities-Ha Noi National University
11. Thesis Content Summary:
Research and synthesis on the theoretical basis of online marketing in library activities: concept, content, role, influencing factors and criteria for evaluating the effectiveness of library internet marketing activities.
Characteristics overview, analysis and assessment of the current status of internet marketing activities at the Learning Resource Center - Library of Vinh Medical University.
Internet marketing solutions for the Learning Resource Center - Library of Vinh Medical University
Experimentation, analysis and evaluation on the experimental results of internet marketing solutions at the Learning Resource Center - Library of Vinh Medical University.
Proposal of effective internet marketing solutions at the Learning Resource Center - Library of Vinh Medical University.
12. Practical applicability
Research results contribute to enhancing the effectiveness of internet marketing at the Learning Resource Center - Library of Vinh Medical University.
Research results utilized as reference for information agencies - libraries in applying internet marketing to their activities.
Research results utilized as reference for information and library students.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây