TTLV: Dấu ấn Tập Cận Bình qua hệ thống Vành đai và Con đường

Thứ ba - 11/12/2018 22:30

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đình Tuân                              2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: ngày 27 tháng  07  năm 1988                           4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 2811/2016/QĐ - XHNV, ngày 18 tháng 08  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận vănDấu ấn Tập Cận Bình qua hệ thống Vành đai và Con đường

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                             9. Mã số:     60310201

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Văn Định

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận văn

- Luận văn đã nghiên cứu, lý do Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến Vành đai và Con đường, vai trò và tầm ảnh hưởng về tư tưởng của Tập Cận Bình thông chủ trương đó. 

- Nghiên cứu mối quan hệ có kế thừa trong tư tưởng giới lãnh đạo chính trị của Trung Quốc và tầm ảnh hưởng tới tư tưởng đó với Tập Cận Bình.

- Trên cơ sở chỉ ra những tác động của chủ trương Vành đai và Con đường tới Việt Nam, có những khuyến nghị đối một số chính sách ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Khi chỉ ra được lý do và vai trò của Tập Cận Bình qua hệ thống tư tưởng về Vành đai và Con đường sẽ là cơ sở khoa học để Việt Nam đưa ra những quan điểm, chủ trương của mình phù hợp với chiến lược đó.

- Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng hoạch định cho một số chính sách cụ thể của Việt Nam với Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Đề tài sẽ tiếp tục được nghiên cứu sâu ở bậc học cao hơn.                                                        

MASTER’S THESIS INFORMATION

1. Full name of student: NGUYEN DINH TUAN                           2. Sex: Male

3. Date of birth: July 27, 1988                                                       4. Place of birth: Ha Noi

5. The Decision of the Recognition of Post-graduate student Nº: 2811/2016/QĐ – XHNV dated August 18, 2016 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Viet Nam National University - Ha Noi.

6. Changes during training process: None

7. Name of thesis: Tap Can Binh’s imprint through the Belt and Road system

8. Major: Political Science                                                            9. Major Code:     60310201

10. Scientific supervisor:  Dr. TRINH VAN DINH

11. Summary information on new contributions of the thesis

-The thesis was researched about the reason why Tap Can Binh launched Belt and Road Initiative, the role and influence of Tap Can Binh's thought through that policy.

- The thesis was researched about relationship inherited in China's political leadership and influenced of that thought for Tap Can Binh.

- Based on the impact of the Belt and Road policy to Vietnam, the thesis provides recommendations for some policies in our country in the present and future time.

12. Applicability in reality

- The identification of the reason and Tap Can Binh’s role through the Belt and Road System of ideology will be the scientific basis for Vietnam to make its views and policies consistent with that strategy. .

- Research results can be applied to some specific policies of Vietnam with China in the present and future.

13. Regarding subsequent research

- The research would continue to be studied in further details at a higher academic level.                                                                             

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây