TTLV: Hoạt động của hệ thống chính trị huyện Thạch Thất – Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2016

Thứ hai - 10/12/2018 22:12

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Hữu Sơn                           2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: ngày 7 tháng  8  năm 1989                          4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 4295/2016/QĐ - XHNV, ngày 16 tháng 12  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận vănHoạt động của hệ thống chính trị huyện Thạch Thất – Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2016.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                        9. Mã số:     60310201

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Quang Hưng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận văn

- Luận văn đã nghiên cứu, làm rõ nội dung cơ bản về hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cấp huyện trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động của hệ thống chính trị huyện Thạch Thất – Hà Nội giai đoạn 2008 – 2016, từ đó đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống chính trị của huyện, xác định những vấn đề đặt ra, cần giải quyết.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính huyện đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Luận văn có thể sử dụng vào việc đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống chính trị cấp huyện. Từ đó, vận dụng vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chinh trị cấp huyện ở Việt Nam hiện nay.

- Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến xây dựng, đổi mới hệ thống chính trị cấp huyện ở Việt Nam hiện nay.

- Đối với huyện Thạch Thất, luận văn có thể sử dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện và đội ngũ cán bộ; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ huyện Thạch Thất.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Đề tài sẽ tiếp tục được nghiên cứu sâu ở bậc học cao hơn.                                                             

MASTER’S THESIS INFORMATION

1. Full name of student: NGUYEN HUU SON                                   2. Sex: Male

3. Date of birth: August 7, 1989                                                          4. Place of birth: Ha Noi

5. The Decision of the Recognition of Post-graduate student Nº: 4295/2016/QĐ – XHNV dated December 16, 2016 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Viet Nam National University - Ha Noi.

6. Changes during training process: None

7. Name of thesis: Activities of the political system in Thach That district, Ha Noi from 2008 to 2016.

8. Major: Political Science                                                                   9. Major Code:     60310201

10. Scientific supervisor:  Prof. Dr. DO QUANG HUNG

11. Summary information on new contributions of the thesis

- The thesis seeks to study and clarify basic contents of the political system and the district-level political system, based on Marxism- Leninism, Ho Chi Minh ideology, The Communist Party of Viet Nam and the State Law of the Socialist Republic of Viet Nam.

- Studies the status quo of activities of Thach That District political system in the period of 2008-2016, which is used as a base for evaluating the current realities and raising issues for solutions

- A certain number of solutions are proposed to tackle the current issues in upgrading functioning quality of district-level political system, satisfying present requirements.

12. Applicability in reality

- The thesis can be used to evaluate the current district-level political system. Thus, pave the way for applications in revolutionizing and upgrading the quality as well as productivity of the current district-level political system in Viet Nam nowadays.

- The thesis results can be utilized as a reference serve further research related to contributing and revolutionizing district-level political system in Viet Nam.

- For Thach That district, the thesis can be exploited to utilize the quality and productivity of the district political system and its cadres, which plays a role in successfully addressing the Resolution of  Thach That district’s Communist Party.

13. Regarding subsequent research

-The research would continue to be studied in further details at a higher academic level.                                                                      

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây