TTLV: Công tác xã hội cá nhân với phụ nữ nghèo tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Thứ ba - 11/12/2018 02:21

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thắm                             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/12/1983

4. Nơi sinh: phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

5. Quyết định công nhận học viên số:4295/2016/QĐ-XHNV-ĐT, Ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:Không

7. Tên đề tài luận văn: “Công tác xã hội cá nhân với phụ nữ nghèo tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

8. Chuyên ngành: Công tác xã hội.                                        Mã số: 60.90.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS  Phạm Thị Thu Hoa.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Kết quả nghiên cứu phản ánh cụ thể thực trạng cung cấp các dịch vụ CTXH cho phụ nữ nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo là chủ hộ tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

- Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp cho hệ thống lý luận cung cấp dịch vụ cho phụ nữ nghèo, là cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo là chủ hộ, tạo điều kiện để họ  có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Ứng dụng công tác xã hội cá nhân trong việc trợ giúp phụ nữ nghèo là chủ hộ tiếp cận các dịch vụ công tác xã hội.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tính chuyên nghiệp của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp phụ nữ nghèo là chủ hộ tiếp cận các dịch vụ công tác xã hội.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.


MASTER THESIS INFORMATION

1. Full name: Nguyen Thi Tham                                  2. Sex: Female

3. Date of birth: 30/12/1983                                        4. Place of birth: Quang Yen, Quang Ninh

5. Admission decision number: Decision no. 4295/2016/QĐ-XHNV-ĐT dated November    16th, 2016 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: Personal social work for poor women in Tien An commune, Quang Yen town, Quang Ninh.

8. Major: Social work                                                      9. Code: 60.90.01.01 (UD)

10. Supervisors: Assoc. Prof., Dr. Pham Thi Thu Hoa.

11. Summary of the findings of the thesis:

- The results of the study show the current situation of provision of social work services for poor women, especially poor women who are heads of households in Tien An commune, Quang Yen town, Quang Ninh province.

- The research results will contribute to the theoretical system of providing social work services for poor women. It is also the basis to propose measures to improve the quality of life of poor women who are head of household; enabling them to have better material and spiritual life.

12. Practical applicability:

Applying personal social work to assist poor women who are heads of households to approach social work services.

13. Further research directions:

The professionalism of social workers in supporting poor women, who are heads of households, to approach social work services.

14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây