TTLV: Phát triển du lịch huyện Vân Đồn theo định hướng bền vững

Thứ năm - 18/05/2023 21:36
1. Họ và tên học viên: Ka Thị Hương Lan                                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/04/1979
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 2948/2021/QĐ-XHNV ngày 28/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Phát triển du lịch huyện Vân Đồn theo định hướng bền vững”
8. Chuyên ngành: Du lịch;     Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Du lịch.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Tác giả lược khảo các công trình nghiên cứu về phát triển Du lịch bền vững, phân tích các lý thuyết liên quan, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững. Phương pháp nghiên cứu chính của luận văn là định tính kết hợp định lượng. Thu thập dữ liệu nghiên cứu bằng cách sử dụng bảng câu hỏi và phỏng vấn khách du lịch trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
            Kết quả nghiên cứu đã phân tích phát triển Du lịch huyện Vân Đồn theo định hướng bền vững xoay quanh các nội dung: (1) Khách du lịch; (2) Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; (3) Tổng thu từ khách du lịch; (4) Đóng góp của du lịch vào GRDP của huyện; (5) Nguồn nhân lực trong ngành du lịch huyện Vân Đồn; (6) Chính sách đầu tư phát triển ngành du lịch. Sau đó, tác giả đánh giá sự phát triển Du lịch trên địa bàn huyện Vân Đồn theo kết quả điều tra xã hội học qua các chỉ tiêu: (1) Về kinh tế; (2) Về tài nguyên - Môi trường; (3) Về xã hội.
            Nghiên cứu đã sử dụng các số liệu thống kê thông qua thu thập dữ liệu có sẵn, tiến hành lập bảng biểu, vẽ các đồ thị, biểu đồ để dễ dàng so sánh và đánh giá nội dung cần tập trung nghiên cứu. Bên cạnh đó, tác giả luận văn cũng sử dụng phương pháp suy diễn để lập luận và giải thích thế nào là phát triển Du lịch bền vững tại địa bàn nghiên cứu thông qua các sơ đồ minh họa.
Từ những phân tích trên, tác giả thảo luận kết quả nghiên cứu, đưa ra các giải pháp góp phần phát triển Du lịch huyện Vân Đồn theo định hướng bền vững đến năm 2030.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu là cơ sở để cơ quan quản lý Du lịch, các đơn vị kinh doanh Du lịch đưa ra những chính sách nhằm phát triển Du lịch huyện Vân Đồn theo định hướng bền vững.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Tiếp tục tham khảo ý kiến các chuyên gia về Du lịch, các nhà tư vấn, các nhà quản lý Du lịch tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh làm cơ sở để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển Du lịch bền vững.
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có


 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: KA THỊ HƯƠNG LAN                             2. Gender: Female
3. Date of Birth: April 20, 1979
4. Place of Birth: Cam Pha district, Quang Ninh Province
5. Admission decision number: 2948/2021/QĐ-XHNV, dated: December 28, 2021 - By the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: No
7. Thesis Title: “Sustainable Tourism Development in Van Don district”
8. Major: Tourism;                                     Code: 8810101.01
9. Academic supervisor: Dr. Nguyen Anh Tuan, Director of the Institute of Tourism Development Research.
10. Summary of the findings of the thesis:
            The author reviews research works on Sustainable tourism development, analyzes related theories, evaluation criteria and factors affecting sustainable tourism development. The main research method of the thesis is qualitative combined with quantitative. Research data is collected by using questionnaires and interviews with domestic and international tourists, businesses operating in the field of tourism to assess the factors affecting tourism  sustainable development in Van Don district, Quang Ninh province.
          Research results show that the sustainable development of tourism in Van Don district revolves around the following factors: (1) Tourists; (2) Technical facilities for tourism; (3) Total revenue from tourists; (4) Tourism's contribution to the district's GRDP; (5) Human resources in the tourism industry in Van Don district; (6) Investment policy to develop the tourism industry. Then, the author evaluates the development of tourism in Van Don district according to the results of sociological survey through the following criteria: (1) Economic factors; (2) Natural resources - environment; (3) Social factors.
The study employs the statistics collected from available data, then the author designs the charts, graphs and diagrams to easily compare and evaluate the content to focus on. rescue. Besides, the author also uses deductive method to argue and explain what is sustainable tourism development in the study area through illustrative diagrams.
Applying the qualitative and quantitative methods, the author discusses the research findings and proposes solutions to contribute to the development of tourism in Van Don district in a sustainable way up to 2030.
11. Practical applicability:
The research findings are the basis for tourism management agencies and tourism business units to introduce policies to develop tourism in Van Don district in a sustainable way.
12. Further research activities:
Further consulting with tourism experts, consultants, and tourism managers in Van Don district, Quang Ninh province as a basis for analyzing factors affecting sustainable tourism development.
13. The published works related to the thesis: Không có

 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây