TTLV: Đánh giá và can thiệp cho trường hợp có rối loạn lo âu ở độ tuổi trưởng thành

Thứ sáu - 12/05/2023 00:34
1. Họ và tên học viên: Đoàn Thị Ái                              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/02/1994
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh
5. Quyết định công nhận học viên cao học số 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Đánh giá và can thiệp cho trường hợp có rối loạn lo âu ở độ tuổi trưởng thành
8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng                       Mã số : 8310401.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng công tác tại Khoa Tâm Lý Học trường Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn trình bày tổng quan về rối loạn lo âu và can thiệp cho một trường có rối loạn lo âu lan tỏa theo liệu pháp Nhận thức hành vi.
Nội dung trọng tâm của luận văn tập trung báo cáo đánh giá và tiến trình can thiệp cho một trường hợpngười trưởng thành có rối loạn  lo âu dựa vào liệu pháp nhận thức hành vi. Luận văn sử dụng các kỹ thuật trị để thực hiện các mục tiêu sau trong tiến trình can thiệp: (1) Giảm các triệu chứng lo âu, (2) Giúp thân chủ nhận thức đúng về tình trạng của con trai, (3) Cải thiện chất lượng cuộc sống, (4) Cải thiện mối quan hệ với mọi người xung quanh. Sau tiến trình can thiệp 08 buổi, đánh giá hiệu quả can thiệp dựa trên ý kiến của thân chủ cho thấy sự giảm đáng kể các biểu hiện rối loạn lo âu.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Liệu pháp Nhận thức hành vi có thể áp dụng trong thực hành trị liệu cho người trưởng thành ở Việt Nam. Luận văn trình bày quy trình theo các bước thực hiện một ca lâm sàng, đánh giá, lập kế hoạch trị liệu và tiến hành trị liệu. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                             
 
INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS


1. Student's full name: Doan Thi Ai           2. Gender: Female
3. Date of birth: 07/02/1994
4. Birthplace: Ha Tinh
5. Decision on recognition of graduate students No. 2705/2020/QD-XHNV dated December 24, 2020 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process: No
7. Thesis title: Evaluation and intervention for anxiety disorders in adulthood
8. Major: Clinical Psychology Code: 8310401.02
9. Scientific instructors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Minh Hang works at the Department of Psychology, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the results of the thesis:
The thesis presents an overview of anxiety disorders and interventions for a school with generalized anxiety disorder according to Cognitive-behavioral therapy.
The main content of the thesis focuses on the assessment report and intervention process for an adult case with an anxiety disorder based on cognitive behavioral therapy. The thesis uses therapeutic techniques to achieve the following goals in the intervention process: (1) Reducing anxiety symptoms, (2) Helping clients to be properly aware of their son's condition, (3) Improve quality of life, (4) Improve relationships with people around. After the intervention process of 8 sessions, the evaluation of the intervention effectiveness based on the opinions of the client showed a significant reduction in the manifestations of anxiety disorders.
11. Practical applicability:
Cognitive behavioral therapy can be applied in therapeutic practice for adults in Vietnam. The thesis presents the step-by-step process of performing a clinical case, evaluating, planning therapy and conducting therapy.
12. Further research directions: No
13. Published works related to the thesis: No 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây