TTLV: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà hiện nay

Thứ sáu - 12/05/2023 05:38
 1. Họ và tên học viên: Phạm Đức Trọng
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 23/09/1979
 4. Nơi sinh: Hải Phòng
 5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV, ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Có. Theo Quyết định số: 2453/QĐ-XHNV ngày 19/11/2021, 1236/QĐ-XHNV ngày 19/05/2022, 2960/QĐ-XHNV ngày 11/10/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 7. Tên đề tài luận văn: “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà hiện nay”.
 8. Chuyên ngành: Chính trị học. Mã số: 60 31 02 01
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Quốc Thành (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).
 10.  Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là cơ quan chỉ đạo toàn diện, mọi mặt trong hoạt động của Tổng công ty, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các chi bộ và đảng viên. Luận văn đi sâu vào phân tích việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà từ tháng 8 năm 2020 đến nay, chỉ ra những kết quả đã đạt được và hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà.
 1.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Trong bối cảnh hội nhập và phát triển sâu rộng như hiện nay thì nhiệm vụ nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện về mọi mặt của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng càng có vai trò hết sức quan trọng đối với tất cả các Đảng bộ. Luận văn là một góc nhìn khoa học để góp phần xây dựng nội dung, phương pháp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà giai đoạn mới. Bên cạnh đó luận văn có thể là tài liệu nghiên cứu, tham khảo để áp dụng cho các Đảng bộ khác trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có chung mô hình như Tổng công ty Sông Đà.
 1.  Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 2.  Các bài viết đã đăng báo, tạp chí liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER THESIS
 1. Student’s name: Phạm Đức Trọng
 2. Sex: Male
 3. Date of birth: 23/09/1979
 4. Place of birth: Hải Phòng
 5. Decision on recognition of student: No. 4420/2019/QĐ-XHNV dated 26/11/2019 by Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.
 6. Changes during training process: No. 2453/QĐ-XHNV dated 19/11/2021,  No.1236/QĐ-XHNV dated 19/05/2022,  No.2960/QĐ-XHNV dated 11/10/2022 by Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.
 7. Name of thesis: “Inspection and supervision work of the Party Committee of Song Da Corporation today”
 8. Specialized: Political Science. Code 60 31 02 01
 9.  Scientific instructor: Associate Professor PhD. Phạm Quốc Thành (University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi).
 10.  Summary of the results of the thesis:
Inspection and supervision is one of the leading functions of the Communist Party of Vietnam, playing an important role in improving leadership capacity, combat strength, unity and democracy, and maintaining the discipline of the Party. The Party Committee of Song Da Corporation under the Party Committee of National-level State-owned Enterprises’ Group is the comprehensive directing agency in the Corporation's activities. At the same time, the Party Committee implements the Party's guidelines and the State's laws and policies to its branches and members. The thesis focuses on analyzing the performance of inspection and supervision by the Party Committee of Song Da Corporation from August 2020 to present, pointing out the achieved results and remaining limitations. On that basis, the author offers some specific solutions to improve the quality and efficiency of the inspection and supervision of the Party Committee of Song Da Corporation.
 1. Applicability in practice:
In the current context of deep integration and development, the task of improving the Party's comprehensive leadership role in all aspects in general and the inspection and supervision work in particular is extremely significant to all Party’s committees. The thesis is a scientific perspective to contribute to the development of content and methods in the inspection and supervision of the Party Committee of Song Da Corporation in the new period. Besides, the thesis can be a research and reference document to apply to other Party committees in the Party Committee of National-level State-owned Enterprises’ Group with the same model as Song Da Corporation.
 1. Follow-up studies: (if any)
 2.  Articles published in newspapers and magazines related to the thesis:
 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây