TTLV: Hành vi mua sắm trực tuyến sản phẩm may mặc của sinh viên tại Hà Nội hiện nay.

Thứ năm - 18/05/2023 04:06
1. Họ và tên học viên: Phạm Trung Anh                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 04/09/1997                                                   4. Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định Kéo dài thời gian học tập của học viên cao học số 3542/QĐ-XHNV ngày 28/11/2022.
7. Tên đề tài luận văn: Hành vi mua sắm trực tuyến sản phẩm may mặc của sinh viên tại Hà Nội hiện nay.
8. Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 8310301.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đào Thúy Hằng, giảng viên Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn về: “Hành vi mua sắm trực tuyến sản phẩm may mặc của sinh viên tại Hà Nội hiện nay” đã đạt được một số kết quả đáng chú ý sau:
(1) Chỉ ra thực trạng hành vi mua sắm trực tuyến sản phẩm may mặc của sinh viên tại Hà Nội.
(2) Phân tích, chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm trực tuyến sản phẩm may mặc của sinh viên trong diện khảo sát.
 (3) Đề xuất được một số phương hướng triển khai các nghiên cứu tiếp theo về mua sắm trực tuyến.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học giả, người nghiên cứu muốn tìm hiểu về vấn đề hành vi mua sắm trực tuyến sản phẩm may mặc của sinh viên tại Hà Nội.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Phát triển các loại hàng hóa khác mua sắm qua hình thức trực tuyến như: đồ ăn, mặt hàng mỹ phẩm, điện tử, đồ gia dụng, dịch vụ đặt tour du lịch. Thay đổi các khách thể nghiên cứu khác như: nhóm làm văn phòng, nhóm nội trợ, nhóm học sinh, nhóm người cao tuổi. Và nghiên cứu tập trung về nhóm nơi ở khác nhau.  Các hướng tiếp cận từ xã hội học về môi trường, sinh kế người dân sống nhờ sự phát triển của mua sắm trực tuyến.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Thay đổi hành vi mua sắm trực tuyến sản phẩm may mặc của thanh niên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 - từ kết quả một khảo sát xã hội học (đồng tác giả).
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Trung Anh                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 04/09/1997                       4. Place of birth: Chi Linh, Hai Duong
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV, Dated: November 19 th, 2020 by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi.
6. Changes in academic process: Decision on extending the study period of Master students, No. 3542/QD-XHNV dated November 28, 2022.
7. Official thesis title: Online garments shopping behavior of Hanoi University students at present.
8. Major: Sociology         9. Code: 8310301.01
10. Supervisors: Ph. D Dao Thuy Hang, Lecturer in the Department of Sociology, University of Social Sciences and Humanities.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis titled “Online garments shopping behavior of Hanoi University students at present.” has obtained some remarkable results as following:
(1) Indicate the status of online garment shopping behavior of Hanoi students.
(2) Analyze and point out several factors affecting students' online garment shopping behavior in the survey.
(3) Propose some directions for implementing further studies on online shopping.
12. Practical applicability: The thesis can apply as a reference and teaching material for scholars and researchers to study online shopping and the online apparel shopping behavior of students at Hanoi University.
13. Further research directions, if any: Develop other types of goods for online shopping, for example, food, cosmetics, electronics, home appliances, and tour booking services. Change other research subjects such as office workers, housewives, high school students, and elders. Research focuses on different groups of residences. Approaching from sociology on the environment, people's livelihoods living from work related to online shopping.
14. Thesis-related publications: Changing young people's online garments shopping behavior in the context of the COVID-19 pandemic - from the results of a Sociological survey (co-author).
 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây