TTLV: Đặc trưng Nam Bộ trong các phim “Mùa len trâu”, “Cánh đồng bất tận”, “Song Lang” từ góc nhìn văn hóa

Thứ tư - 10/05/2023 00:05
1. Họ và tên học viên: TRẦN MINH CƯỜNG  2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 18/02/1988
4. Nơi sinh: Tây Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập theo quyết dịnh số 3542/QĐ-XHNV Ngày 28 tháng 11 năm 2022
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Đặc trưng Nam Bộ trong các phim “Mùa len trâu”, “Cánh đồng bất tận”, “Song Lang” từ góc nhìn văn hóa.
8. Chuyên ngành: Lí luận, Lịch sử Điện ảnh, Truyền hình ; Mã số: 8210232.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Phương Liên, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(Nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Qua nghiên cứu đề tài của luận văn Đặc trưng Nam Bộ trong các phim “Mùa len trâu”, “Cánh đồng bất tận”, “Song Lang” từ góc nhìn văn hóa.
Luận văn của tôi đạt được những kết quả như sau:
  • Đi sâu nghiên cứu  về những nét đặc trưng của Nam Bộ - Việt Nam thông qua các phim nêu trên
  • Cho thấy được Việt Nam có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Cho thấy sự kết hợp giữa mới, cũ và không làm mất đi nét đặc trưng vốn có.
  • Nêu cao được những văn hóa sinh hoạt và nghệ thuật Nam Bộ mà khó có ai nhầm lẫn được.
  • Hướng giới trẻ phát huy giá trị tốt đẹp của nét văn hóa Nam Bộ cũng như bảo tồn và phát triển chúng.
  • Luận văn hướng đến việc tìm hiểu, phân tích các tác phẩm điện ảnh  “Mùa len trâu”, “Cánh đồng bất tận”, “Song Lang”
  • Luận văn chỉ ra được nét đặc trưng Nam Bộ trong ba tác phẩm trên. Ngoài ra luận văn còn chỉ ra những đóng góp của các tác giả, đạo diễn, nhà sàn xuất cho việc bảo tồn và phát huy những nét đặc trưng Nam Bộ, mang chúng đến gần hơn với giới trẻ, với thời đại mới.
  • Mang lại tình yêu văn hóa Nam Bộ cho người tham khảo luận văn này.  
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
- Làm tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên
- Làm tài liệu cho những ai quan tâm đến Đặc trưng Nam Bộ trong các phim “Mùa len trâu”, “Cánh đồng bất tận”, “Song Lang” từ góc nhìn văn hóa.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)


 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : TRAN MINH CUONG  2. Sex: Male
3. Date of birth: 18/02/1988 4. Place of  birth: ..................................................................... Tây Ninh City
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ -XHNV        Dated 24/12/2020
6. Changes in academic process: Extension of study period according to Decision No. 3542/QD_XHNV November 28, 2022
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title:
.8. Major: Theoretician, Movie history, TV     Code: 8210232.01
9. Supervisors: Mss. Nguyen Phuong Lien
10. Summary of the results of the thesis:
(Full name, academic title and degree)
Through studying the topic of the thesis Southern features in the films "Buffalo wool season", "Endless field", "Song Lang" from a cultural perspective.
My thesis achieved the following results:
- Deeply research on the characteristics of the South - Vietnam through the films mentioned above
- Shows that Vietnam has a culture imbued with national identity.
- Shows the combination of new, old and does not lose its inherent characteristics.
- Highlighting the living culture and art of the South that no one can mistake.
- Directing young people to promote the good values ​​of Southern culture as well as to preserve and develop them.
- The thesis aims to learn and analyze the cinematic works "Buffalo wool season", "Endless field", "Song Lang"
- The thesis shows the characteristics of the South in the above three works. In addition, the thesis also points out the contributions of authors, directors, and producers to the preservation and promotion of Southern features, bringing them closer to the young, to the new era.
- Bringing love of Southern culture to the reference of this thesis.
11. Summary of the findings of the thesis:
- Make reference materials for students, students
- Making documents for those who are interested in Southern characteristics in the films "Buffalo wool season", "Endless field", "Song Lang" from a cultural perspective.
12. Practical applicability, if any: ...........................................................................................
13. Further research directions, if any: ..................................................................................
14. Thesis-related publications: ..............................................................................................
 (List them in chronological order)
   
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây