TTLV: Can thiệp tâm lý cho trẻ có biểu hiện rối loạn hành vi

Thứ ba - 09/05/2023 05:52

1. Họ và tên học viên:Trần Thị Kam Ly                              2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 21/04/1997

4. Nơi sinh: Thái Thọ, Thái Thụy, Thái Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/ QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Can thiệp tâm lý cho trẻ có biểu hiện rối loạn hành vi

8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng; Mã số: 8310401.02

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Trần Thu Hương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 

Luận văn trình bày tổng quan về rối loạn hành vi dựa trên góc nhìn tâm bệnh của Winnicott về các vấn đề tâm lý, và dựa trên hệ thống lý thuyết trị liệu chơi của ông. 

Nội dung trọng tâm của luận văn tập trung báo cáo đánh giá và tiến trình can thiệp cho một trường hợp trẻ có biểu hiện rối loạn hành vi dựa trên nền tảng tiếp cận trị liệu chơi theo Winnicott với các công cụ trị liệu như: cây phả hệ, phân tích chuyển dịch, các trò chơi chiến thuật, con rối động vật, phương tiện giao thông, khối gỗ,... Những công cụ này được nhà tâm lý sử dụng để thực hiện các mục tiêu sau trong tiến trình can thiệp: (1) Xây dựng mối quan hệ trị liệu tin tưởng, (2) Hình thành luật lệ/nguyên tắc, (3) xây dựng mối quan hệ bạn bè lành mạnh. Ngoài ra, nhà tâm lý hướng dẫn cha mẹ cùng trẻ đánh giá, tìm hiểu cảm xúc mỗi ngày bằng bảng theo dõi cảm xúc. 

Sau tiến trình can thiệp 11 buổi, đánh giá hiệu quả can thiệp dựa trên ý kiến của cha mẹ cho thấy sự giảm đáng kể các biểu hiện rối loạn hành vi ở trẻ.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Tiếp cận trị liệu chơi theo Winnicott hoàn toàn có thể áp dụng trong thực hành trị liệu cho trẻ em ở Việt Nam. Luận văn trình bày quy trình theo các bước thực hiện một ca lâm sàng, đánh giá, lập kế hoạch trị liệu và tiến hành trị liệu theo các giai đoạn trị liệu của Winnicott. 

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Tran Thi Kam Ly        2. Sex: Female

3. Date of birth: 21st april 1997        4. Place of  birth: Thai Tho, Thai Thuy, Thai Binh

5. Admission decision number: 2705/2020/ QĐ-XHNV 24th december 2020 of the Principal of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi 

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Psychological interventions for children with behavioral disorder symptoms.

8. Major: Clinical psychology     9. Code: 8310401.02

10. Supervisors: Assoc. Prof. Tran Thu Huong

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis presented an overview of behavioral disorders based on Winnicott's psychopathological perspective on psychological problems, and his theoretical system of play therapy. 

The main content  of the thesis focused on the assessment report and intervention process for a case of a child with  behavioral disorder symptoms based on Winnicott's approach to play therapy with therapeutic tools such as: genogram, transference analysis, strategy games, puppets (animal, vehicles, house,...), wooden blocks … These tools were used by the psychologist to accomplish the following goals in the interventions: (1) build a trusting therapeutic relationship, (2) form a rule, (3) build a healthy friendship. In addition, the psychologist guided parents and children to assess and learn about emotions every day by using an emotion monitoring board.

After 11 intervention sessions, the evaluation of the effectiveness of the intervention based on the parents' opinions showed that behavioral disorder symptoms in children

significantly reduced.

12. Practical applicability, if any:

Winnicott's play therapy approach can be fully applied in therapeutic practice for children in Vietnam. The thesis presents the step-by-step process of psychotherapy for a clinical case, evaluating, planning therapy and conducting therapy according to Winnicott's stages of therapy.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None

 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây