TTLV: Can thiệp tâm lý cho một ca trầm cảm ở lứa tuổi trưởng thành

Thứ ba - 09/05/2023 00:26
1. Họ và tên học viên: Hoàng Việt Ngọc Anh                 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/08/1998
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 3542/QĐ-XHNV ngày 28 tháng 11 năm 2022 từ ngày 25 tháng 12 năm 2022 đến ngày 24 tháng 06 năm 2023.
7. Tên đề tài luận văn: Can thiệp tâm lý cho một ca trầm cảm ở lứa tuổi trưởng thành
8. Chuyên ngành: Tâm lý học lâm sàng;                           Mã số: 8310401.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Sinh Phúc công tác khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trầm cảm là căn bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, tăng nhiều trong giai đoạn thanh thiếu niên đến đầu tuổi trưởng thành. Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra tổng quan về vấn đề rối loạn trầm cảm ở người trưởng thành và sử dụng tiếp cận trị liệu nhận thức – hành vi, một trong các tiếp cận trị liệu được chứng minh là hiệu quả nhất trong việc hỗ trợ trầm cảm trong quá trình hỗ trợ thân chủ.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: thân chủ đã giảm biểu hiện của rối loạn trầm cảm, liệu pháp nhận thức hành vi áp dụng trong ca đạt được những hiệu quả nhất định: thân chủ hình thành và thực hiện những hoạt động thiết thực hơn bản thân, xác định các trở ngại có thường gặp phải và các chiến lược vượt qua; thân chủ cấu trúc lại suy nghĩ của bản thân giúp cho tinh thần và cảm xúc của thân chủ thoải mái hơn.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ những kết quả thu được qua quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong ca lâm sàng, luận văn đã góp phần cho thấy sự hiệu quả của liệu pháp nhận thức hành vi trong can thiệp trầm cảm ở người trưởng thành. Thông qua đây cũng nhấn mạnh đến vai trò, ứng dụng của liệu pháp tâm lý trong can thiệp trị liệu nói riêng và trị liệu nhận thức – hành vi nói chung đối với người có khó khăn tâm lý.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Hoang Viet Ngoc Anh                 2. Sex: Female
3. Date of birth: August 1, 1998                         4. Place of  birth: Nghe An
5. Admission decision number: 2705/2020/QD-XHNV December 24, 2020 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: Decision on extension No. 3542/QD-XHNV dated November 28, 2022 from December 25, 2022 to June 24, 2023.
7. Official thesis title: Psychological Intervention for A Case of Depression in Young adulthood
8. Major: Clinical Psychology                              9. Code: 8310401.02
10. Supervisors: Associate professor PhD Nguyen Sinh Phuc, Faculty of Psychology- University of Social Sciences and Humanities- Vietnam National Universit, Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis: Depression is a disease that can occur at any age, increasing significantly during adolescence to early adulthood. In this study, the author gave an overview of depressive disorders in adults and used a cognitive-behavioral therapy approach, one of the therapeutic approaches that has been shown to be the most effective. in supporting depression during client support.
Research results show that: the client has reduced the manifestation of depressive disorder, cognitive behavioral therapy applied in the case has achieved certain effects: the client forms and performs more practical activities themselves, identifying commonly encountered obstacles and overcoming strategies; The client restructures their thoughts to make the client's mental and emotional well-being more comfortable.
12. Practical applicability, if any: From the results obtained through the process of theoretical and practical research in clinical cases, the thesis has contributed to show the effectiveness of cognitive behavioral therapy in depression intervention in adults. Through this, it also emphasizes the role and application of psychotherapy in therapeutic interventions in particular and cognitive-behavioral therapy in general for people with psychological difficulties.
13. Further research directions, if any: None
14. Thesis-related publications: None                                                                                    Date:
                                                                              Signature:
                                                                              Full name:
 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây