TTLV: Xu hướng phát triển và thách thức của thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Trung Quốc - Việt Nam

Thứ năm - 04/05/2023 04:41
1. Họ và tên học viên:…Yan Shuang Chun…   2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh:………07/09/1995…………….
4. Nơi sinh:……Quangxi, Trung Quốc…………………
5. Quyết định công nhận học viên số: 510/2019/QĐ-XHNV Ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Đổi tên đề tài (ngày 14/7/2020), gia hạn thời gian đào tạo (10/2021), gia hạn thời gian đào tạo (4/2022), gia hạn thời gian đào tạo (10/2022)
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn:  XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ THÁCH THỨC CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI GIỮA TRUNG QUỐC – VIỆT NAM
8. Chuyên ngành: Việt Nam Học ; Mã số:  8310630.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS  Bùi Thành Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trong quá trình nghiên cứu luận văn sử dụng các phương pháp liên ngành và phương pháp nghiên cứu khu vực học làm hướng tiệp cận chính. Bên cạnh đó, các phương pháp như logic lịch sử, phân tích chính sách, tổng hợp, so sánh đối chiếu được sử dụng nhằm làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu.
Luận văn góp phần hệ thống hóa lý thuyết về thương mại, đồng thời cung cấp thực tiễn khách quan về thương mại điện tử, một loại hình thương mại đang phát triển rất nhanh chóng trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, luận văn cung cấp thông tin về mối quan hệ kinh tế thông qua thương mại điện tử giữa Trung Quốc và Việt Nam.
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Yan ShuangChun.............. 2. Sex: female................................
3. Date of birth: 07/09/1995       4. Place of  birth: Quangxi , China
5. Admission decision number: 510/2019/QĐ-XHNV  Dated 5/3/2019
6. Changes in academic process: Rename the topic (2020/7/14). extension of training time(2021/10), extension of training time(2022/4), extension of training time(2022/10)
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Development trends and challenges of cross-border e-commerce between China and Vietnam
8. Major:  Vietnamese
9. Code: 8310630.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Bui Thanh Nam, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis: ..................................................... In the process of researching, the thesis uses interdisciplinary methods and regional research methods as the main approach. Besides, methods such as historical logic, policy analysis, synthesis, comparison are used to clarify the research problem.
The thesis contributes to systematizing the theory of commerce, and at the same time provides objective practice on e-commerce, a type of commerce that is developing very rapidly in recent times. In addition, the thesis provides information on the economic relationship through e-commerce between China and Vietnam.......................
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
12. Practical applicability, if any: ...................................................................
13. Further research directions, if any: ...........................................................
14. Thesis-related publications: ......................................................................
 (List them in chronological order)
 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây