TTLV: Quan hệ Đài Loan-Mỹ (2016-2022)

Thứ năm - 27/04/2023 23:36
1. Họ và tên học viên: Phạm Mai Phương                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 11/08/1995
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập từ ngày 25/12/2022 đến ngày 24/6/2023
7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Đài Loan-Mỹ (2016-2022)
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Vũ Vân Anh, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn “Quan hệ Đài Loan-Mỹ (2016-2022)” được chia làm 03 chương. Chương 1 chỉ ra những nhân tố tác động đến quan hệ Đài Loan-Mỹ trong giai đoạn 2016-2022. Chương 2 tập trung phân tích thực trạng quan hệ Đài Loan-Mỹ trong giai đoạn 2016-2022. Chương 3 đánh giá và chỉ ra những tác động của quan hệ Đài Loan-Mỹ đến quan hệ quốc tế và các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ đó, luận văn đưa ra một số dự báo về triển vọng mối quan hệ đến năm 2030. Luận văn có tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học, thực tiễn cao, góp phần mở rộng nguồn tài liệu tham khảo về mối quan hệ Đài Loan-Mỹ.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, cũng như những nhà nghiên cứu quan tâm đến quan hệ Đài Loan-Mỹ.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, phân tích, làm rõ quan hệ Đài Loan-Mỹ.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
 

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Pham Mai Phuong                       2. Sex: Female
3. Date of birth: 11/08/1995                               4. Place of  birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated 24/12/2020
6. Changes in academic process: Yes (Extending the study period from 25/12/2022 to 24/06/2023)
7. Official thesis title: Taiwan-U.S Relations (2016-2022)
8. Major: International Relations                        9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Dr. Vu Van Anh, International Studies, VNU University of Social Sciences and Humanities (Hanoi)
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis "Taiwan-U.S relations (2016-2022)" is divided into 03 chapters. Chapter 1 points out the factors affecting Taiwan-U.S relations in the period 2016-2022. Chapter 2 focuses on analyzing the current situation of Taiwan-U.S relations in the period 2016-2022. Chapter 3 evaluates and points out the impacts of Taiwan-U.S relations on international relations and other countries in the world, including Vietnam. Since then, the thesis makes some forecasts about the relationship prospects to 2030. The thesis has urgency and high scientific and practical significance, contributing to expanding reference sources on the relationship Taiwan-U.S.
12. Practical applicability, if any: Used as a reference for students, students majoring in international relations, as well as researchers interested in Taiwan-U.S relations.
13. Further research directions, if any: Continue to monitor, research, analyze and clarify Taiwan-U.S relations.
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây