TTLV: Hành vi chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội của du khách đến Hà Nội

Thứ ba - 25/04/2023 22:58
1. Họ và tên học viên: Đỗ Quốc Hùng                              2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/05/1987
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2948/2021/QĐ-XHNV ngày 28/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Hành vi chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội của du khách đến Hà Nội”
8. Chuyên ngành: Du lịch ;     9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Nam, Giảng viên Khoa Du lịch & Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Tác giả lược khảo các công trình nghiên cứu về hành vi chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội của du khách, phân tích các lý thuyết liên quan, xác định mô hình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu chính của luận văn là định tính kết hợp định lượng. Mô hình nghiên cứu được điều chỉnh sau khi phỏng vấn chuyên gia. Nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo sát 418 du khách đến Hà Nội với 3 công cụ thống kê chính trên phần mềm SPSS 20 là thống kê mô tả, phân tích bảng chéo Crosstabs, phân tích ANOVA.
Kết quả nghiên cứu đã phân tích hành vi chia sẻ trải nghiệm du lịch của du khách đến Hà Nội xoay quanh 4 nội dung: (1) đặc điểm hành vi; (2) động cơ và các yếu tố ảnh hưởng; (3) tương tác trên mạng xã hội với những chia sẻ về trải nghiệm du lịch, (4) sự khác biệt về hành vi chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội theo đặc điểm cá nhân. Nghiên cứu nhấn mạnh sự phổ biến của hành vi chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội trong chuyến đi và sau chuyến đi của du khách. Sự hấp dẫn của các điểm tham quan, sự độc đáo của ẩm thực và sự đa dạng của các hoạt động vui chơi giải trí tại Hà Nội là những lý do chính khiến du khách chia sẻ trải nghiệm trên Facebook, Zalo, Instagram, Tiktok, Youtube,… và nhận được sự tương tác lớn của người thân và bạn bè. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy một số đặc điểm hành vi chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội có sự khác biệt theo đặc điểm cá nhân như giới tính, vùng miền, thế hệ và đặc điểm tính cách cá nhân.
Từ những phân tích trên, tác giả thảo luận kết quả nghiên cứu, đưa ra các hàm ý chính sách (đối với cơ quan quản lý du lịch và các đơn vị kinh doanh du lịch) góp phần phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Hà Nội thông qua hành vi chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội.
12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu là cơ sở để cơ quan quản lý du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch đưa ra những chính sách nhằm quảng bá điểm đến Hà Nội, quảng bá cho hoạt động kinh doanh của mình dựa trên việc chia sẻ trải nghiệm của du khách trên mạng xã hội.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu các tiền tố (động cơ du lịch, ý định lựa chọn điểm đến …) và hậu tố (sự hài lòng, trải nghiệm đáng nhớ, ý định quay lại …) liên quan đến hành vi chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội.
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:   
14.1. Đỗ Quốc Hùng, Vũ Nam (2023), Nghiên cứu hành vi chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội trong hành trình du lịch, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, ISSN 1859-0810, tr. 445-447.
14.2. Đỗ Quốc Hùng (2023), Hành trình du lịch và chia sẻ trải nghiệm du lịch trên mạng xã hội của du khách, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 5, ISSN 0866-7373, tr. 63.
                                                               
       
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Do Quoc Hung                             2. Sex: Male
3. Date of birth: May 5th, 1987                         4. Place of birth: Hanoi City
5. Admission decision number: No. 2948/2021/QD-XHNV;  Dated Demember 28, 2021 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: “Behaviour of travel experience sharing on social media of tourists to Hanoi”
8. Major: Tourism;                                            9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: Dr. Vu Nam, Lecturer at Faculty of Tourism & Hospitality, National Economics University.
11. Summary of the findings of the thesis:
The author reviewed the  studies about the tourists’ behavior of sharing experiences on social networks, analyzes related theories, and identifies research models. The research method  is a combination of  qualitative and quantitative. The research model was adjusted after interviewing experts. The study was conducted through a survey of 418 tourists to Hanoi with 3 main statistical tools on SPSS 20 software: descriptive statistics, Crosstabs analysis, and ANOVA analysis.
The research results analyzed the behavior of tourists to Hanoi sharing experiences around 4 contents: (1) behavioral characteristics; (2) motivation and influence factors; (3) interaction on social networks with sharing of travel experiences, (4) differences in behavior of sharing travel experiences on social networks according to individual characteristics. The study highlights the prevalence of tourists sharing their experience on social networks during and after the trip. The places of interests, the uniqueness of cuisine and the variety of entertainments in Hanoi are perceived as the main factors why tourists share their experience on Facebook, Zalo, Instagram, Tiktok, Youtube and received a great interaction from relatives and friends. The research results shows that there are differences in behavioral characteristics of sharing travel experience on social networks, according to individual characteristics such as gender, region, generation and individual personality characteristics.
Base form the analysis, the author discusses the research results are as follows, provides policy implications for destination management organizations (DMOs) in contributing to the development of Hanoi tourism destination brands through the act of DMOs and other tourism stakeholders sharing travel experience on social networks.
12. Practical applicability, if any:
The research results can be considered as  suggestions for DMOs and other tourism organizations to promote Hanoi tourist spots, tourism services based on sharing tourists’ experiences on social networks.
13. Further research directions, if any:
Research on pre-trip behavior (travel motivation, intention to choose destination...) and suffixes (satisfaction, memorable experiences, intention to return ...) related to the behavior of sharing travel experience on social networks.
14. Thesis-related publications:
14.1. Do Quoc Hung, Vu Nam (2023), Research on the behavior of sharing travel experiences on social networks in the travel journey, Journal of Educational Equipment, April special issue, ISSN 1859-0810, pp. 445-447.
14.2. Do Quoc Hung (2023), Travel journey and sharing travel experiences on social networks of tourists, Vietnam Tourism Magazine, May issue, ISSN 0866-7373, pp. 63. 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây