TTLV: Nhận diện những rào cản trong chuyển giao công nghệ có liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp

Thứ năm - 27/04/2023 23:47
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ KIM OANH                     2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 26/3/1981
4. Nơi sinh: Quảng Ninh.
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV ngày: 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Nhận diện những rào cản trong chuyển giao công nghệ có liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Bình.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống những quy định của pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và những hạn chế trong quá trình áp dụng và thực thi pháp luật. Luận văn đã đưa ra được một số giải pháp hoàn thiện pháp luật như: (1) có một  văn bản thống nhất các quy định của pháp luật về chuyển giao quyền SHCN; (2) cần nhanh chóng ban hành một văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phương thức định giá quyền SHTT; (3) cơ quan có thẩm quyền cần có những hướng dẫn chi tiết, rõ ràng thông qua cẩm nang hướng dẫn để người nộp đơn biết được các nguy cơ của mình từ thời điểm xác lập quyền đặc biệt là đối với nhãn hiệu; (4) cần có những quy định cụ thể liên quan đến chuyển giao quyền sử dụng đó là bên nhận khi nhận được đối tượng SHCN không được làm giảm giá trị uy tín của đối tượng SHCN theo kiểu mua để triệt tiêu đối tượng SHCN. Đồng thời luận văn cũng đưa ra được những kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về chuyển giao quyền SHCN.
Với những kết quả trên, đề tài luận văn đã thể hiện được ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn, bao gồm: phân tích thực trạng pháp luật về bảo hộ quyền SHCN, từ đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chính sách thúc đẩy chuyển giao quyền sở hữu sáng chế.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: NGUYEN THI KIM OANH            2. Sex: Female
3. Date of birth: 26/3/1981                                    4. Place of  birth: Quang Ninh Province.
5. Admission decision number: 2168/QĐ-KHNV Dated 19/11/2020  University of Social Sciences and Humanities
6. Changes in academic process: None
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Identifying barriers to technology transfer against Industrial Property Rights.
8. Major: Science and technology management
 9. Code: 8340412.01
10. Supervisors: Ph.D. Nguyen Dinh Binh
11. Summary of the findings of the thesis:
On the basis of systematically studying the legal provisions on the transfer of industrial property rights and limitations in the process of application and enforcement of the law, the thesis has proposed a number of solutions to improve the legal regulations such as: (1) should have a unified document on the legal provisions on the transfer of industrial property rights; (2) it is necessary to quickly issue a legislative document related to the method of valuing IP rights; (3) competent authorities should provide detailed and clear guidance through manuals so that applicants may knowledge the risks that can be incurred at the time of establishing rights, especially regarding the application of trademarks; (4) there should be specific regulations related to the obligation of the transferee when entering into the transfer of industrial property rights in which the transferee shall not conduct any actions to reduce the value of the reputation of the industrial property object in the manner of purchasing to destroy the industrial property object.
In addition, the thesis also makes recommendations to improve the effectiveness of the application of legal regulations on transferring industrial property rights.
With the above results, the thesis has shown its scientific significance and practicality, including: analyzing the legal status of industrial property rights protection. From there, propose several solutions to improve and enhance the efficiency of law enforcement.
12. Practical applicability, if any: Policy to promote the transfer of patent ownership.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây